Współpraca

Poniżej przedstawiamy zasady współpracy Państwa firmy z Biurem Rachunkowym POLTAXPRO Jeżeli zdecydujesz się zawrzeć umowę* współpracy z naszą firmą to poniżej możesz zapoznać się z przebiegiem współpracy w skali miesiąca:

* Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
REGON
Potwierdzenie nadania numeru NIP
Tytuł prawny do lokalu, w którym będziesz prowadzić działalność